ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบเครื่องอบแห้งแสงอาทิตย์ขนาดเล็กเพื่อใช้ในครัวเรือน.

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบเครื่องอบแห้งแสงอาทิตย์ขนาดเล็กเพื่อใช้ในครัวเรือน.
นักวิจัย : อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ . (2540). การออกแบบเครื่องอบแห้งแสงอาทิตย์ขนาดเล็กเพื่อใช้ในครัวเรือน..
    ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา.
อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ . 2540. "การออกแบบเครื่องอบแห้งแสงอาทิตย์ขนาดเล็กเพื่อใช้ในครัวเรือน.".
    ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา.
อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ . "การออกแบบเครื่องอบแห้งแสงอาทิตย์ขนาดเล็กเพื่อใช้ในครัวเรือน.."
    ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2540. Print.
อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ . การออกแบบเครื่องอบแห้งแสงอาทิตย์ขนาดเล็กเพื่อใช้ในครัวเรือน.. ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา; 2540.