ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างฟิล์มบางของท่อคาร์บอนนาโนแกรฟีนพอลิเมอร์นำไฟฟ้า ด้วยเทคนิค Layer-by-Layer สำหรับเป็นตัวเก็บประจุยิ่งยวด

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างฟิล์มบางของท่อคาร์บอนนาโนแกรฟีนพอลิเมอร์นำไฟฟ้า ด้วยเทคนิค Layer-by-Layer สำหรับเป็นตัวเก็บประจุยิ่งยวด
นักวิจัย : จุฬารัตน์ เอี่ยมสมัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จุฬารัตน์ เอี่ยมสมัย . (2558). การสร้างฟิล์มบางของท่อคาร์บอนนาโนแกรฟีนพอลิเมอร์นำไฟฟ้า ด้วยเทคนิค Layer-by-Layer สำหรับเป็นตัวเก็บประจุยิ่งยวด.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
จุฬารัตน์ เอี่ยมสมัย . 2558. "การสร้างฟิล์มบางของท่อคาร์บอนนาโนแกรฟีนพอลิเมอร์นำไฟฟ้า ด้วยเทคนิค Layer-by-Layer สำหรับเป็นตัวเก็บประจุยิ่งยวด".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
จุฬารัตน์ เอี่ยมสมัย . "การสร้างฟิล์มบางของท่อคาร์บอนนาโนแกรฟีนพอลิเมอร์นำไฟฟ้า ด้วยเทคนิค Layer-by-Layer สำหรับเป็นตัวเก็บประจุยิ่งยวด."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2558. Print.
จุฬารัตน์ เอี่ยมสมัย . การสร้างฟิล์มบางของท่อคาร์บอนนาโนแกรฟีนพอลิเมอร์นำไฟฟ้า ด้วยเทคนิค Layer-by-Layer สำหรับเป็นตัวเก็บประจุยิ่งยวด. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2558.