ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างวีดิทัศน์คำศัพท์ชีวิตประจำวันของผู้บกพร่องทางการได้ยินกับความสัมพันธ์ของครอบครัว

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างวีดิทัศน์คำศัพท์ชีวิตประจำวันของผู้บกพร่องทางการได้ยินกับความสัมพันธ์ของครอบครัว
นักวิจัย : สัมพันธุ์ จันทร์ดี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สัมพันธุ์ จันทร์ดี . (2558). การสร้างวีดิทัศน์คำศัพท์ชีวิตประจำวันของผู้บกพร่องทางการได้ยินกับความสัมพันธ์ของครอบครัว.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สัมพันธุ์ จันทร์ดี . 2558. "การสร้างวีดิทัศน์คำศัพท์ชีวิตประจำวันของผู้บกพร่องทางการได้ยินกับความสัมพันธ์ของครอบครัว".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สัมพันธุ์ จันทร์ดี . "การสร้างวีดิทัศน์คำศัพท์ชีวิตประจำวันของผู้บกพร่องทางการได้ยินกับความสัมพันธ์ของครอบครัว."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2558. Print.
สัมพันธุ์ จันทร์ดี . การสร้างวีดิทัศน์คำศัพท์ชีวิตประจำวันของผู้บกพร่องทางการได้ยินกับความสัมพันธ์ของครอบครัว. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2558.