ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย
นักวิจัย : โยธกา สีใสไพร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
โยธกา สีใสไพร . (2558). การพัฒนาสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
โยธกา สีใสไพร . 2558. "การพัฒนาสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
โยธกา สีใสไพร . "การพัฒนาสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2558. Print.
โยธกา สีใสไพร . การพัฒนาสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2558.