ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทฤษฎีบทการลู่เข้ามอสโคสำหรับปัญหาเชิงดุลยภาพผสมวางนัยทั่วไปในปริภูมิบานาค

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ทฤษฎีบทการลู่เข้ามอสโคสำหรับปัญหาเชิงดุลยภาพผสมวางนัยทั่วไปในปริภูมิบานาค
นักวิจัย : ปิยะชาติ บริสุทธิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปิยะชาติ บริสุทธิ์ . (2558). ทฤษฎีบทการลู่เข้ามอสโคสำหรับปัญหาเชิงดุลยภาพผสมวางนัยทั่วไปในปริภูมิบานาค.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ปิยะชาติ บริสุทธิ์ . 2558. "ทฤษฎีบทการลู่เข้ามอสโคสำหรับปัญหาเชิงดุลยภาพผสมวางนัยทั่วไปในปริภูมิบานาค".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ปิยะชาติ บริสุทธิ์ . "ทฤษฎีบทการลู่เข้ามอสโคสำหรับปัญหาเชิงดุลยภาพผสมวางนัยทั่วไปในปริภูมิบานาค."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2558. Print.
ปิยะชาติ บริสุทธิ์ . ทฤษฎีบทการลู่เข้ามอสโคสำหรับปัญหาเชิงดุลยภาพผสมวางนัยทั่วไปในปริภูมิบานาค. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2558.