ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาพฤติกรรมการดีดกลับในการดัดขึ้นรูปตัวยูของเหล็กแผ่น SPFH ๔๙๐ และ SPFH ๕๔๐

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาพฤติกรรมการดีดกลับในการดัดขึ้นรูปตัวยูของเหล็กแผ่น SPFH ๔๙๐ และ SPFH ๕๔๐
นักวิจัย : จิณกมล ลุยจันทร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จิณกมล ลุยจันทร์ . (2558). การศึกษาพฤติกรรมการดีดกลับในการดัดขึ้นรูปตัวยูของเหล็กแผ่น SPFH ๔๙๐ และ SPFH ๕๔๐.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
จิณกมล ลุยจันทร์ . 2558. "การศึกษาพฤติกรรมการดีดกลับในการดัดขึ้นรูปตัวยูของเหล็กแผ่น SPFH ๔๙๐ และ SPFH ๕๔๐".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
จิณกมล ลุยจันทร์ . "การศึกษาพฤติกรรมการดีดกลับในการดัดขึ้นรูปตัวยูของเหล็กแผ่น SPFH ๔๙๐ และ SPFH ๕๔๐."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2558. Print.
จิณกมล ลุยจันทร์ . การศึกษาพฤติกรรมการดีดกลับในการดัดขึ้นรูปตัวยูของเหล็กแผ่น SPFH ๔๙๐ และ SPFH ๕๔๐. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2558.