ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การลดสัญญาณรบกวนภาพถ่ายรังสีเอ็กซ์ด้วยฟังก์ชันหดตัวชนิดหลายตัวแปรในปริภูมิเวฟเล็ต

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การลดสัญญาณรบกวนภาพถ่ายรังสีเอ็กซ์ด้วยฟังก์ชันหดตัวชนิดหลายตัวแปรในปริภูมิเวฟเล็ต
นักวิจัย : พิชิต กิตติสุวรรณ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิชิต กิตติสุวรรณ์ . (2557). การลดสัญญาณรบกวนภาพถ่ายรังสีเอ็กซ์ด้วยฟังก์ชันหดตัวชนิดหลายตัวแปรในปริภูมิเวฟเล็ต.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
พิชิต กิตติสุวรรณ์ . 2557. "การลดสัญญาณรบกวนภาพถ่ายรังสีเอ็กซ์ด้วยฟังก์ชันหดตัวชนิดหลายตัวแปรในปริภูมิเวฟเล็ต".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
พิชิต กิตติสุวรรณ์ . "การลดสัญญาณรบกวนภาพถ่ายรังสีเอ็กซ์ด้วยฟังก์ชันหดตัวชนิดหลายตัวแปรในปริภูมิเวฟเล็ต."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2557. Print.
พิชิต กิตติสุวรรณ์ . การลดสัญญาณรบกวนภาพถ่ายรังสีเอ็กซ์ด้วยฟังก์ชันหดตัวชนิดหลายตัวแปรในปริภูมิเวฟเล็ต. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2557.