ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มาตรการทางกฎหมายแรงงานเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : มาตรการทางกฎหมายแรงงานเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
นักวิจัย : ฟ้าใส สามารถ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฟ้าใส สามารถ . (2557). มาตรการทางกฎหมายแรงงานเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ฟ้าใส สามารถ . 2557. "มาตรการทางกฎหมายแรงงานเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ฟ้าใส สามารถ . "มาตรการทางกฎหมายแรงงานเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2557. Print.
ฟ้าใส สามารถ . มาตรการทางกฎหมายแรงงานเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2557.