ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

หน่วยงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
นักวิจัย : คมสัน สุขมาก , สมศักดิ์ บำรุงกิจ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
คมสัน สุขมาก , สมศักดิ์ บำรุงกิจ . (2551). การพัฒนาระบบงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ.
คมสัน สุขมาก , สมศักดิ์ บำรุงกิจ . 2551. "การพัฒนาระบบงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ.
คมสัน สุขมาก , สมศักดิ์ บำรุงกิจ . "การพัฒนาระบบงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, 2551. Print.
คมสัน สุขมาก , สมศักดิ์ บำรุงกิจ . การพัฒนาระบบงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ; 2551.