ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์การกลายพันธุ์ของโรค ?-thalassemia ด้วยการใช้ solid-phase PCR และ allele-specific oligonucleotide hybridization บนอนุภาคนาโนแม่เหล็ก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์การกลายพันธุ์ของโรค ?-thalassemia ด้วยการใช้ solid-phase PCR และ allele-specific oligonucleotide hybridization บนอนุภาคนาโนแม่เหล็ก
นักวิจัย : นัฐ ตัณศิลา
คำค้น : คอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : โครงการวิจัย Matching Fund
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นัฐ ตัณศิลา . (2557). การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์การกลายพันธุ์ของโรค ?-thalassemia ด้วยการใช้ solid-phase PCR และ allele-specific oligonucleotide hybridization บนอนุภาคนาโนแม่เหล็ก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นัฐ ตัณศิลา . 2557. "การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์การกลายพันธุ์ของโรค ?-thalassemia ด้วยการใช้ solid-phase PCR และ allele-specific oligonucleotide hybridization บนอนุภาคนาโนแม่เหล็ก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นัฐ ตัณศิลา . "การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์การกลายพันธุ์ของโรค ?-thalassemia ด้วยการใช้ solid-phase PCR และ allele-specific oligonucleotide hybridization บนอนุภาคนาโนแม่เหล็ก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557. Print.
นัฐ ตัณศิลา . การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์การกลายพันธุ์ของโรค ?-thalassemia ด้วยการใช้ solid-phase PCR และ allele-specific oligonucleotide hybridization บนอนุภาคนาโนแม่เหล็ก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2557.