ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมัน ไบโอดีเซล และผลิตภัณฑ์ยางพารา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมัน ไบโอดีเซล และผลิตภัณฑ์ยางพารา
นักวิจัย : สมชาย แซ่อึ้ง , อรัญ หันพงศ์กิตติกูล , ธันวดี สุขสาโรจน์ , ชัยศรี สุขสาโรจน์ , ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ , สมชาย แซ่อึ้ง , ธันวดี สุขสาโรจน์ , ชัยศรี สุขสาโรจน์ , จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ , อรัญ หันพงศ์กิตติกูล , ธีระ เอกสมทราเมษฐ์
คำค้น : คอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมชาย แซ่อึ้ง , อรัญ หันพงศ์กิตติกูล , ธันวดี สุขสาโรจน์ , ชัยศรี สุขสาโรจน์ , ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ , สมชาย แซ่อึ้ง , ธันวดี สุขสาโรจน์ , ชัยศรี สุขสาโรจน์ , จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ , อรัญ หันพงศ์กิตติกูล , ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ . (). การประเมินวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมัน ไบโอดีเซล และผลิตภัณฑ์ยางพารา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สมชาย แซ่อึ้ง , อรัญ หันพงศ์กิตติกูล , ธันวดี สุขสาโรจน์ , ชัยศรี สุขสาโรจน์ , ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ , สมชาย แซ่อึ้ง , ธันวดี สุขสาโรจน์ , ชัยศรี สุขสาโรจน์ , จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ , อรัญ หันพงศ์กิตติกูล , ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ . . "การประเมินวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมัน ไบโอดีเซล และผลิตภัณฑ์ยางพารา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สมชาย แซ่อึ้ง , อรัญ หันพงศ์กิตติกูล , ธันวดี สุขสาโรจน์ , ชัยศรี สุขสาโรจน์ , ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ , สมชาย แซ่อึ้ง , ธันวดี สุขสาโรจน์ , ชัยศรี สุขสาโรจน์ , จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ , อรัญ หันพงศ์กิตติกูล , ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ . "การประเมินวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมัน ไบโอดีเซล และผลิตภัณฑ์ยางพารา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
สมชาย แซ่อึ้ง , อรัญ หันพงศ์กิตติกูล , ธันวดี สุขสาโรจน์ , ชัยศรี สุขสาโรจน์ , ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ , สมชาย แซ่อึ้ง , ธันวดี สุขสาโรจน์ , ชัยศรี สุขสาโรจน์ , จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ , อรัญ หันพงศ์กิตติกูล , ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ . การประเมินวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมัน ไบโอดีเซล และผลิตภัณฑ์ยางพารา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .