ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวโน้มความต้องการบริโภคเนื้อแพะในเขตเทศบาลตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวโน้มความต้องการบริโภคเนื้อแพะในเขตเทศบาลตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
นักวิจัย : ปริญญา แก้วประดับ
คำค้น : คอมพิวเตอร์ , ความต้องการบริโภคเนื้อแพะ, แนวโน้มความต้องการบริโภคเนื้อแพะในตำบลพังลา
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปริญญา แก้วประดับ . (2556). แนวโน้มความต้องการบริโภคเนื้อแพะในเขตเทศบาลตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปริญญา แก้วประดับ . 2556. "แนวโน้มความต้องการบริโภคเนื้อแพะในเขตเทศบาลตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปริญญา แก้วประดับ . "แนวโน้มความต้องการบริโภคเนื้อแพะในเขตเทศบาลตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556. Print.
ปริญญา แก้วประดับ . แนวโน้มความต้องการบริโภคเนื้อแพะในเขตเทศบาลตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2556.