ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การดัดแปลงโครงสร้างสารออกฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย กลุ่มแซนโทนเพื่อประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ที่ดีกว่าหรือมีความเป็นพิษลดลง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การดัดแปลงโครงสร้างสารออกฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย กลุ่มแซนโทนเพื่อประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ที่ดีกว่าหรือมีความเป็นพิษลดลง
นักวิจัย : สุชาดา จันทร์พรหมมา , ณวงศ์ บุนนาค , สุชาดา จันทร์พรหมมา
คำค้น : Structure Modification,Antibacterial, Xanthones, bioactivity , คอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุชาดา จันทร์พรหมมา , ณวงศ์ บุนนาค , สุชาดา จันทร์พรหมมา . (2557). การดัดแปลงโครงสร้างสารออกฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย กลุ่มแซนโทนเพื่อประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ที่ดีกว่าหรือมีความเป็นพิษลดลง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุชาดา จันทร์พรหมมา , ณวงศ์ บุนนาค , สุชาดา จันทร์พรหมมา . 2557. "การดัดแปลงโครงสร้างสารออกฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย กลุ่มแซนโทนเพื่อประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ที่ดีกว่าหรือมีความเป็นพิษลดลง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุชาดา จันทร์พรหมมา , ณวงศ์ บุนนาค , สุชาดา จันทร์พรหมมา . "การดัดแปลงโครงสร้างสารออกฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย กลุ่มแซนโทนเพื่อประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ที่ดีกว่าหรือมีความเป็นพิษลดลง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557. Print.
สุชาดา จันทร์พรหมมา , ณวงศ์ บุนนาค , สุชาดา จันทร์พรหมมา . การดัดแปลงโครงสร้างสารออกฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย กลุ่มแซนโทนเพื่อประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ที่ดีกว่าหรือมีความเป็นพิษลดลง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2557.