ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมแผ่นแปะรักษาแผลจากสารลอว์โซนเมทิลอีเทอร์และสารสกัดบัวบกที่มีสารเพ็นตะไซคลิกไตรเทอร์ปีนโดยใช้สารก่อฟิล์มจากธรรมชาติ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมแผ่นแปะรักษาแผลจากสารลอว์โซนเมทิลอีเทอร์และสารสกัดบัวบกที่มีสารเพ็นตะไซคลิกไตรเทอร์ปีนโดยใช้สารก่อฟิล์มจากธรรมชาติ
นักวิจัย : ภาณุพงส์ พุทธรักษ์
คำค้น : คอมพิวเตอร์ , แผ่นแปะรักษาแผล สารก่อฟิล์มจากธรรมชาติ แมงลัก ว่านหางจระเข้ สมานแผล บัวบก ฆ่าเชื้อ เทียนบ้าน
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภาณุพงส์ พุทธรักษ์ . (2558). การเตรียมแผ่นแปะรักษาแผลจากสารลอว์โซนเมทิลอีเทอร์และสารสกัดบัวบกที่มีสารเพ็นตะไซคลิกไตรเทอร์ปีนโดยใช้สารก่อฟิล์มจากธรรมชาติ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ภาณุพงส์ พุทธรักษ์ . 2558. "การเตรียมแผ่นแปะรักษาแผลจากสารลอว์โซนเมทิลอีเทอร์และสารสกัดบัวบกที่มีสารเพ็นตะไซคลิกไตรเทอร์ปีนโดยใช้สารก่อฟิล์มจากธรรมชาติ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ภาณุพงส์ พุทธรักษ์ . "การเตรียมแผ่นแปะรักษาแผลจากสารลอว์โซนเมทิลอีเทอร์และสารสกัดบัวบกที่มีสารเพ็นตะไซคลิกไตรเทอร์ปีนโดยใช้สารก่อฟิล์มจากธรรมชาติ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558. Print.
ภาณุพงส์ พุทธรักษ์ . การเตรียมแผ่นแปะรักษาแผลจากสารลอว์โซนเมทิลอีเทอร์และสารสกัดบัวบกที่มีสารเพ็นตะไซคลิกไตรเทอร์ปีนโดยใช้สารก่อฟิล์มจากธรรมชาติ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2558.