ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้เทคนิค encapsulation-vitrification และ encapsulation-dehydration ในการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมยางพาราพันธุ์พื้นเมืองในไนโตรเจนเหลว

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้เทคนิค encapsulation-vitrification และ encapsulation-dehydration ในการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมยางพาราพันธุ์พื้นเมืองในไนโตรเจนเหลว
นักวิจัย : กรกช นาคคนอง
คำค้น : คอมพิวเตอร์ , Cryopreservation, encapsulation-vitrification, encapsulation-dehydration
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กรกช นาคคนอง . (2558). การใช้เทคนิค encapsulation-vitrification และ encapsulation-dehydration ในการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมยางพาราพันธุ์พื้นเมืองในไนโตรเจนเหลว.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กรกช นาคคนอง . 2558. "การใช้เทคนิค encapsulation-vitrification และ encapsulation-dehydration ในการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมยางพาราพันธุ์พื้นเมืองในไนโตรเจนเหลว".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กรกช นาคคนอง . "การใช้เทคนิค encapsulation-vitrification และ encapsulation-dehydration ในการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมยางพาราพันธุ์พื้นเมืองในไนโตรเจนเหลว."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558. Print.
กรกช นาคคนอง . การใช้เทคนิค encapsulation-vitrification และ encapsulation-dehydration ในการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมยางพาราพันธุ์พื้นเมืองในไนโตรเจนเหลว. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2558.