ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ตามความต้องการของสถานประกอบการ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ตามความต้องการของสถานประกอบการ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
นักวิจัย : เสาวลักษณ์ จิตติมงคล , กัลยรัศมิ์ ทิณรัตน์ , ภัชรินทร์ ซาตัน , สายตา บุญโฉม , นภาพร วงษ์วิชิต
คำค้น : คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ , หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต , สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : มทร.อีสาน ก่อนยุบรวมเป็น ม.กาฬสินธุ์
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เสาวลักษณ์ จิตติมงคล , กัลยรัศมิ์ ทิณรัตน์ , ภัชรินทร์ ซาตัน , สายตา บุญโฉม , นภาพร วงษ์วิชิต . (2558). คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ตามความต้องการของสถานประกอบการ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์.
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.
เสาวลักษณ์ จิตติมงคล , กัลยรัศมิ์ ทิณรัตน์ , ภัชรินทร์ ซาตัน , สายตา บุญโฉม , นภาพร วงษ์วิชิต . 2558. "คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ตามความต้องการของสถานประกอบการ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์".
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.
เสาวลักษณ์ จิตติมงคล , กัลยรัศมิ์ ทิณรัตน์ , ภัชรินทร์ ซาตัน , สายตา บุญโฉม , นภาพร วงษ์วิชิต . "คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ตามความต้องการของสถานประกอบการ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์."
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, 2558. Print.
เสาวลักษณ์ จิตติมงคล , กัลยรัศมิ์ ทิณรัตน์ , ภัชรินทร์ ซาตัน , สายตา บุญโฉม , นภาพร วงษ์วิชิต . คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ตามความต้องการของสถานประกอบการ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์. กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์; 2558.