ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลกระทบของความรู้ความสามารถในการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่มีต่อประสิทธิผลการจัดการห่วงโซ่อุปทานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบของความรู้ความสามารถในการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่มีต่อประสิทธิผลการจัดการห่วงโซ่อุปทานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นักวิจัย : อนุชา พุฒิกูลสาคร , นุสรา วรรณศิริ , ปาลวี พุฒิกูลสาคร , ปภาวี สุขมณี
คำค้น : ระบบสารสนเทศทางการบัญชี , ห่วงโซ่อุปทาน , วิสาหกิจ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : มทร.อีสาน ก่อนยุบรวมเป็น ม.กาฬสินธุ์
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ผลกระทบของความรู้ความสามารถในการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่มีต่อประสิทธิผลการจัดการห่วงโซ่อุปทานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บรรณานุกรม :
อนุชา พุฒิกูลสาคร , นุสรา วรรณศิริ , ปาลวี พุฒิกูลสาคร , ปภาวี สุขมณี . (2558). ผลกระทบของความรู้ความสามารถในการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่มีต่อประสิทธิผลการจัดการห่วงโซ่อุปทานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.
อนุชา พุฒิกูลสาคร , นุสรา วรรณศิริ , ปาลวี พุฒิกูลสาคร , ปภาวี สุขมณี . 2558. "ผลกระทบของความรู้ความสามารถในการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่มีต่อประสิทธิผลการจัดการห่วงโซ่อุปทานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ".
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.
อนุชา พุฒิกูลสาคร , นุสรา วรรณศิริ , ปาลวี พุฒิกูลสาคร , ปภาวี สุขมณี . "ผลกระทบของความรู้ความสามารถในการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่มีต่อประสิทธิผลการจัดการห่วงโซ่อุปทานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ."
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, 2558. Print.
อนุชา พุฒิกูลสาคร , นุสรา วรรณศิริ , ปาลวี พุฒิกูลสาคร , ปภาวี สุขมณี . ผลกระทบของความรู้ความสามารถในการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่มีต่อประสิทธิผลการจัดการห่วงโซ่อุปทานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์; 2558.