ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาจิตสาธารณะเพื่อการดูแลสุขภาพทางเพศ : กรณีศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนใต้
นักวิจัย : จีรเนาว์ ทัศศรี , ศศิกานต์ กาละ , พิสมัย วัฒนสิทธิ์ , วรางคณา ชัชเวช
คำค้น : จิตสาธารณะ , สุขภาพทางเพศ , นักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม , public , consciousness , health , muslim , students , โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม , จ , ชายแดนใต้ , sexual , pondox , school , of , Southern , Province
หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :