ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสกัดและแยกพรีไบโอติกส์และสารประกอบฟีนอลิกส์จากเมล็ดขนุนและการผลิตเอทานอลจากกากเมล็ดขนุน
นักวิจัย : ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์
คำค้น : การสกัด การแยก พรีไบโอติกส์ สารประกอบฟินอลิกส์ พลังงานทดแทน เมล็ดขนุน
หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เพื่อให้โครงการวิจัยย่อยทั้ง 3 โครงการดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และมีการเชื่อมโยงองค์ความรู้ของทุกโครงการวิจัยย่อยเข้าด้วยกัน และเพื่อให้บรรลุผลของแผนงานวิจัย แผนการบริหารแผนงานวิจัยจึงประกอบด้วยการประชุมหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกเดือน และมีการจัดทำรายงานนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการวิจัยทุก 6 เดือน

บรรณานุกรม :