ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของสารอาหารในน้ำนึ่งปลาทูน่าและวิธีการเลี้ยงเชื้อต่อการเพิ่มปริมาณมวลชีวภาพ Rhodocyclus gelatinosus R7
นักวิจัย : พูนสุข ประเสริฐสรรพ์
คำค้น : โรโดไซคลัสเจลาติโนซัส , น้ำนึ่งปลาทูน่า , มวลชีวภาพ , photosynthetic bacteria , แบคทีเรียสังเคราะห์แสง , rhodocyclusgelatinosus , tuna condensate , bio mass
หน่วยงาน : คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :