ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
นักวิจัย : ศิริวรรณ อนันต์โท
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 543
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศิริวรรณ อนันต์โท . (). โครงการการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์.
    นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ศิริวรรณ อนันต์โท . . "โครงการการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์".
    นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ศิริวรรณ อนันต์โท . "โครงการการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์."
    นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, . Print.
ศิริวรรณ อนันต์โท . โครงการการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช; .