ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การวิเคราะห์ข้อสอบสำหรับครู

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การวิเคราะห์ข้อสอบสำหรับครู
นักวิจัย : ณรงค์ ทีปประชัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณรงค์ ทีปประชัย . (2557). การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การวิเคราะห์ข้อสอบสำหรับครู.
    นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ณรงค์ ทีปประชัย . 2557. "การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การวิเคราะห์ข้อสอบสำหรับครู".
    นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ณรงค์ ทีปประชัย . "การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การวิเคราะห์ข้อสอบสำหรับครู."
    นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557. Print.
ณรงค์ ทีปประชัย . การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การวิเคราะห์ข้อสอบสำหรับครู. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช; 2557.