ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

องค์ประกอบชนิดและการใช้ถิ่นที่อยู่ของกุ้งเคยสกุล Acetes บริเวณอ่าวเตล็ดใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และผลของผู้ล่า (Secutor insidiator) ต่อการเลือกถิ่นที่อยู่ของกุ้งเคยชนิด Acetes japonicus

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : องค์ประกอบชนิดและการใช้ถิ่นที่อยู่ของกุ้งเคยสกุล Acetes บริเวณอ่าวเตล็ดใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และผลของผู้ล่า (Secutor insidiator) ต่อการเลือกถิ่นที่อยู่ของกุ้งเคยชนิด Acetes japonicus
นักวิจัย : อุษาวดี เดชศรี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อุษาวดี เดชศรี . (2556). องค์ประกอบชนิดและการใช้ถิ่นที่อยู่ของกุ้งเคยสกุล Acetes บริเวณอ่าวเตล็ดใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และผลของผู้ล่า (Secutor insidiator) ต่อการเลือกถิ่นที่อยู่ของกุ้งเคยชนิด Acetes japonicus.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา.
อุษาวดี เดชศรี . 2556. "องค์ประกอบชนิดและการใช้ถิ่นที่อยู่ของกุ้งเคยสกุล Acetes บริเวณอ่าวเตล็ดใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และผลของผู้ล่า (Secutor insidiator) ต่อการเลือกถิ่นที่อยู่ของกุ้งเคยชนิด Acetes japonicus".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา.
อุษาวดี เดชศรี . "องค์ประกอบชนิดและการใช้ถิ่นที่อยู่ของกุ้งเคยสกุล Acetes บริเวณอ่าวเตล็ดใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และผลของผู้ล่า (Secutor insidiator) ต่อการเลือกถิ่นที่อยู่ของกุ้งเคยชนิด Acetes japonicus."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา, 2556. Print.
อุษาวดี เดชศรี . องค์ประกอบชนิดและการใช้ถิ่นที่อยู่ของกุ้งเคยสกุล Acetes บริเวณอ่าวเตล็ดใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และผลของผู้ล่า (Secutor insidiator) ต่อการเลือกถิ่นที่อยู่ของกุ้งเคยชนิด Acetes japonicus. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา; 2556.