ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิธีหยอดเมล็ดสำหรับการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าที่ราบต่ำเขตร้อนในภาคใต้ของประเทศไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิธีหยอดเมล็ดสำหรับการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าที่ราบต่ำเขตร้อนในภาคใต้ของประเทศไทย
นักวิจัย : พนิตนาถ ทันใจ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พนิตนาถ ทันใจ . (2556). วิธีหยอดเมล็ดสำหรับการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าที่ราบต่ำเขตร้อนในภาคใต้ของประเทศไทย.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา.
พนิตนาถ ทันใจ . 2556. "วิธีหยอดเมล็ดสำหรับการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าที่ราบต่ำเขตร้อนในภาคใต้ของประเทศไทย".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา.
พนิตนาถ ทันใจ . "วิธีหยอดเมล็ดสำหรับการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าที่ราบต่ำเขตร้อนในภาคใต้ของประเทศไทย."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา, 2556. Print.
พนิตนาถ ทันใจ . วิธีหยอดเมล็ดสำหรับการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าที่ราบต่ำเขตร้อนในภาคใต้ของประเทศไทย. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา; 2556.