ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลักษณะนิเวศเฉพาะของป่าเมฆแห่งเขานัน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ลักษณะนิเวศเฉพาะของป่าเมฆแห่งเขานัน
นักวิจัย : พีระศักดิ์ แสงอรุณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พีระศักดิ์ แสงอรุณ . (2556). ลักษณะนิเวศเฉพาะของป่าเมฆแห่งเขานัน.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา.
พีระศักดิ์ แสงอรุณ . 2556. "ลักษณะนิเวศเฉพาะของป่าเมฆแห่งเขานัน".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา.
พีระศักดิ์ แสงอรุณ . "ลักษณะนิเวศเฉพาะของป่าเมฆแห่งเขานัน."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา, 2556. Print.
พีระศักดิ์ แสงอรุณ . ลักษณะนิเวศเฉพาะของป่าเมฆแห่งเขานัน. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา; 2556.