ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลักษณะของแหล่งที่อยู่อาศัยของปลากริม และการเลือกคู่ของปลากริมเพศเมีย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ลักษณะของแหล่งที่อยู่อาศัยของปลากริม และการเลือกคู่ของปลากริมเพศเมีย
นักวิจัย : สุปาณี เลี้ยงพรพรรณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุปาณี เลี้ยงพรพรรณ . (2556). ลักษณะของแหล่งที่อยู่อาศัยของปลากริม และการเลือกคู่ของปลากริมเพศเมีย.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา.
สุปาณี เลี้ยงพรพรรณ . 2556. "ลักษณะของแหล่งที่อยู่อาศัยของปลากริม และการเลือกคู่ของปลากริมเพศเมีย".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา.
สุปาณี เลี้ยงพรพรรณ . "ลักษณะของแหล่งที่อยู่อาศัยของปลากริม และการเลือกคู่ของปลากริมเพศเมีย."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา, 2556. Print.
สุปาณี เลี้ยงพรพรรณ . ลักษณะของแหล่งที่อยู่อาศัยของปลากริม และการเลือกคู่ของปลากริมเพศเมีย. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา; 2556.