ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการดำเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวในภาคใต้

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการดำเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวในภาคใต้
นักวิจัย : วรรณรดา ศรีมหาวโร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรรณรดา ศรีมหาวโร . (2556). รูปแบบการดำเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวในภาคใต้.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา.
วรรณรดา ศรีมหาวโร . 2556. "รูปแบบการดำเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวในภาคใต้".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา.
วรรณรดา ศรีมหาวโร . "รูปแบบการดำเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวในภาคใต้."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา, 2556. Print.
วรรณรดา ศรีมหาวโร . รูปแบบการดำเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวในภาคใต้. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา; 2556.