ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของวัยรุ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของวัยรุ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช
นักวิจัย : จรรยา เศรษฐพงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จรรยา เศรษฐพงศ์ . (2556). พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของวัยรุ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา.
จรรยา เศรษฐพงศ์ . 2556. "พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของวัยรุ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา.
จรรยา เศรษฐพงศ์ . "พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของวัยรุ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา, 2556. Print.
จรรยา เศรษฐพงศ์ . พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของวัยรุ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา; 2556.