ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศต่อการเกิดความเค้นในไม้ยางพาราระหว่างการอบด้วยเทคนิคแบบต่างๆ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศต่อการเกิดความเค้นในไม้ยางพาราระหว่างการอบด้วยเทคนิคแบบต่างๆ
นักวิจัย : สุชาติ โต๊ะหมาด
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุชาติ โต๊ะหมาด . (2556). ผลของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศต่อการเกิดความเค้นในไม้ยางพาราระหว่างการอบด้วยเทคนิคแบบต่างๆ.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา.
สุชาติ โต๊ะหมาด . 2556. "ผลของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศต่อการเกิดความเค้นในไม้ยางพาราระหว่างการอบด้วยเทคนิคแบบต่างๆ".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา.
สุชาติ โต๊ะหมาด . "ผลของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศต่อการเกิดความเค้นในไม้ยางพาราระหว่างการอบด้วยเทคนิคแบบต่างๆ."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา, 2556. Print.
สุชาติ โต๊ะหมาด . ผลของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศต่อการเกิดความเค้นในไม้ยางพาราระหว่างการอบด้วยเทคนิคแบบต่างๆ. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา; 2556.