ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมดูแลผู้มีอาการปวดศรีษะจากความตึงเครียดในกลุ่มคนทำงาน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมดูแลผู้มีอาการปวดศรีษะจากความตึงเครียดในกลุ่มคนทำงาน
นักวิจัย : สิริมา วังพยอม
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สิริมา วังพยอม . (2556). ผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมดูแลผู้มีอาการปวดศรีษะจากความตึงเครียดในกลุ่มคนทำงาน.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา.
สิริมา วังพยอม . 2556. "ผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมดูแลผู้มีอาการปวดศรีษะจากความตึงเครียดในกลุ่มคนทำงาน".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา.
สิริมา วังพยอม . "ผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมดูแลผู้มีอาการปวดศรีษะจากความตึงเครียดในกลุ่มคนทำงาน."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา, 2556. Print.
สิริมา วังพยอม . ผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมดูแลผู้มีอาการปวดศรีษะจากความตึงเครียดในกลุ่มคนทำงาน. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา; 2556.