ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของโคลชิซินและออรีซาลินต่อการชักนำให้เกิดโพลีพลอยด์และปริมาณการผลิตแคปไซซินในพริกขี้หนูสวน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของโคลชิซินและออรีซาลินต่อการชักนำให้เกิดโพลีพลอยด์และปริมาณการผลิตแคปไซซินในพริกขี้หนูสวน
นักวิจัย : พรพิรุณ เปลี่ยนคง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรพิรุณ เปลี่ยนคง . (2556). ผลของโคลชิซินและออรีซาลินต่อการชักนำให้เกิดโพลีพลอยด์และปริมาณการผลิตแคปไซซินในพริกขี้หนูสวน.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา.
พรพิรุณ เปลี่ยนคง . 2556. "ผลของโคลชิซินและออรีซาลินต่อการชักนำให้เกิดโพลีพลอยด์และปริมาณการผลิตแคปไซซินในพริกขี้หนูสวน".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา.
พรพิรุณ เปลี่ยนคง . "ผลของโคลชิซินและออรีซาลินต่อการชักนำให้เกิดโพลีพลอยด์และปริมาณการผลิตแคปไซซินในพริกขี้หนูสวน."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา, 2556. Print.
พรพิรุณ เปลี่ยนคง . ผลของโคลชิซินและออรีซาลินต่อการชักนำให้เกิดโพลีพลอยด์และปริมาณการผลิตแคปไซซินในพริกขี้หนูสวน. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา; 2556.