ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการออกกำลังกายอย่างง่ายที่บ้านต่ออาการหายใจลำบาก ความทนต่อการออกกำลังกาย และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการออกกำลังกายอย่างง่ายที่บ้านต่ออาการหายใจลำบาก ความทนต่อการออกกำลังกาย และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
นักวิจัย : มัลลิกา เต็มสังข์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มัลลิกา เต็มสังข์ . (2556). ผลของการออกกำลังกายอย่างง่ายที่บ้านต่ออาการหายใจลำบาก ความทนต่อการออกกำลังกาย และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา.
มัลลิกา เต็มสังข์ . 2556. "ผลของการออกกำลังกายอย่างง่ายที่บ้านต่ออาการหายใจลำบาก ความทนต่อการออกกำลังกาย และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา.
มัลลิกา เต็มสังข์ . "ผลของการออกกำลังกายอย่างง่ายที่บ้านต่ออาการหายใจลำบาก ความทนต่อการออกกำลังกาย และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา, 2556. Print.
มัลลิกา เต็มสังข์ . ผลของการออกกำลังกายอย่างง่ายที่บ้านต่ออาการหายใจลำบาก ความทนต่อการออกกำลังกาย และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา; 2556.