ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความหลากหลายทางชีวภาพของเเชื้อราดินบริเวณอุทยานแห่งชาติเขานัน จ.นครศรีธรรมราช และความสามารถในการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหลากหลายทางชีวภาพของเเชื้อราดินบริเวณอุทยานแห่งชาติเขานัน จ.นครศรีธรรมราช และความสามารถในการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
นักวิจัย : โสภนา วงศ์ทอง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
โสภนา วงศ์ทอง . (2556). ความหลากหลายทางชีวภาพของเเชื้อราดินบริเวณอุทยานแห่งชาติเขานัน จ.นครศรีธรรมราช และความสามารถในการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา.
โสภนา วงศ์ทอง . 2556. "ความหลากหลายทางชีวภาพของเเชื้อราดินบริเวณอุทยานแห่งชาติเขานัน จ.นครศรีธรรมราช และความสามารถในการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา.
โสภนา วงศ์ทอง . "ความหลากหลายทางชีวภาพของเเชื้อราดินบริเวณอุทยานแห่งชาติเขานัน จ.นครศรีธรรมราช และความสามารถในการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา, 2556. Print.
โสภนา วงศ์ทอง . ความหลากหลายทางชีวภาพของเเชื้อราดินบริเวณอุทยานแห่งชาติเขานัน จ.นครศรีธรรมราช และความสามารถในการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา; 2556.