ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การกำหนดลักษณะและจำแนกมังคุดโดยโครงข่ายใยประสาทเทียม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การกำหนดลักษณะและจำแนกมังคุดโดยโครงข่ายใยประสาทเทียม
นักวิจัย : ซากี นิเซ็ง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ซากี นิเซ็ง . (2556). การกำหนดลักษณะและจำแนกมังคุดโดยโครงข่ายใยประสาทเทียม.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา.
ซากี นิเซ็ง . 2556. "การกำหนดลักษณะและจำแนกมังคุดโดยโครงข่ายใยประสาทเทียม".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา.
ซากี นิเซ็ง . "การกำหนดลักษณะและจำแนกมังคุดโดยโครงข่ายใยประสาทเทียม."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา, 2556. Print.
ซากี นิเซ็ง . การกำหนดลักษณะและจำแนกมังคุดโดยโครงข่ายใยประสาทเทียม. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา; 2556.