ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการให้ความร้อนต่อผลึกเซลลูโลสและสมบัติของแถบไม้ยางพารา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการให้ความร้อนต่อผลึกเซลลูโลสและสมบัติของแถบไม้ยางพารา
นักวิจัย : วันชัย เพ็ชรแก้ว
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 17
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วันชัย เพ็ชรแก้ว . (). ผลของการให้ความร้อนต่อผลึกเซลลูโลสและสมบัติของแถบไม้ยางพารา.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา.
วันชัย เพ็ชรแก้ว . . "ผลของการให้ความร้อนต่อผลึกเซลลูโลสและสมบัติของแถบไม้ยางพารา".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา.
วันชัย เพ็ชรแก้ว . "ผลของการให้ความร้อนต่อผลึกเซลลูโลสและสมบัติของแถบไม้ยางพารา."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา, . Print.
วันชัย เพ็ชรแก้ว . ผลของการให้ความร้อนต่อผลึกเซลลูโลสและสมบัติของแถบไม้ยางพารา. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา; .