ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสาธิตการจับฟองอากาศในภาชนะขวดแก้วรูปทรงกลมโดยอาศัยคลื่นนิ่งของเสียงในน้ำ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสาธิตการจับฟองอากาศในภาชนะขวดแก้วรูปทรงกลมโดยอาศัยคลื่นนิ่งของเสียงในน้ำ
นักวิจัย : อุมาพร คนธรักษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 30
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อุมาพร คนธรักษ์ . (). การสาธิตการจับฟองอากาศในภาชนะขวดแก้วรูปทรงกลมโดยอาศัยคลื่นนิ่งของเสียงในน้ำ.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา.
อุมาพร คนธรักษ์ . . "การสาธิตการจับฟองอากาศในภาชนะขวดแก้วรูปทรงกลมโดยอาศัยคลื่นนิ่งของเสียงในน้ำ".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา.
อุมาพร คนธรักษ์ . "การสาธิตการจับฟองอากาศในภาชนะขวดแก้วรูปทรงกลมโดยอาศัยคลื่นนิ่งของเสียงในน้ำ."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา, . Print.
อุมาพร คนธรักษ์ . การสาธิตการจับฟองอากาศในภาชนะขวดแก้วรูปทรงกลมโดยอาศัยคลื่นนิ่งของเสียงในน้ำ. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา; .