ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่เกี่ยวข้องและการปกป้องตนเองจากการเป็นมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงที่มีผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกปกติและผิดปกติด้วยวิธีวีไอเอ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่เกี่ยวข้องและการปกป้องตนเองจากการเป็นมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงที่มีผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกปกติและผิดปกติด้วยวิธีวีไอเอ
นักวิจัย : ปิยะนาถ พิมพ์แปร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 26
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปิยะนาถ พิมพ์แปร . (). การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่เกี่ยวข้องและการปกป้องตนเองจากการเป็นมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงที่มีผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกปกติและผิดปกติด้วยวิธีวีไอเอ.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา.
ปิยะนาถ พิมพ์แปร . . "การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่เกี่ยวข้องและการปกป้องตนเองจากการเป็นมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงที่มีผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกปกติและผิดปกติด้วยวิธีวีไอเอ".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา.
ปิยะนาถ พิมพ์แปร . "การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่เกี่ยวข้องและการปกป้องตนเองจากการเป็นมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงที่มีผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกปกติและผิดปกติด้วยวิธีวีไอเอ."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา, . Print.
ปิยะนาถ พิมพ์แปร . การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่เกี่ยวข้องและการปกป้องตนเองจากการเป็นมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงที่มีผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกปกติและผิดปกติด้วยวิธีวีไอเอ. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา; .