ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์หาปริมาณทองคำในตัวอย่างทางธรณีวิทยา โดยวิธีฟิล์มสตริปปิงโครโนโพเทนชิออเมทรีแบบกระแสไฟฟ้าคงที่

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์หาปริมาณทองคำในตัวอย่างทางธรณีวิทยา โดยวิธีฟิล์มสตริปปิงโครโนโพเทนชิออเมทรีแบบกระแสไฟฟ้าคงที่
นักวิจัย : นิภาภรณ์ มีพันธุ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 20
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิภาภรณ์ มีพันธุ์ . (). การวิเคราะห์หาปริมาณทองคำในตัวอย่างทางธรณีวิทยา โดยวิธีฟิล์มสตริปปิงโครโนโพเทนชิออเมทรีแบบกระแสไฟฟ้าคงที่.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา.
นิภาภรณ์ มีพันธุ์ . . "การวิเคราะห์หาปริมาณทองคำในตัวอย่างทางธรณีวิทยา โดยวิธีฟิล์มสตริปปิงโครโนโพเทนชิออเมทรีแบบกระแสไฟฟ้าคงที่".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา.
นิภาภรณ์ มีพันธุ์ . "การวิเคราะห์หาปริมาณทองคำในตัวอย่างทางธรณีวิทยา โดยวิธีฟิล์มสตริปปิงโครโนโพเทนชิออเมทรีแบบกระแสไฟฟ้าคงที่."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา, . Print.
นิภาภรณ์ มีพันธุ์ . การวิเคราะห์หาปริมาณทองคำในตัวอย่างทางธรณีวิทยา โดยวิธีฟิล์มสตริปปิงโครโนโพเทนชิออเมทรีแบบกระแสไฟฟ้าคงที่. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา; .