ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินความเสี่ยงและการป้องกันการเกิดโรคเบาหวานของพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินความเสี่ยงและการป้องกันการเกิดโรคเบาหวานของพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นักวิจัย : เย็นฤดี แก้วพิทักษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 9
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เย็นฤดี แก้วพิทักษ์ . (). การประเมินความเสี่ยงและการป้องกันการเกิดโรคเบาหวานของพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา.
เย็นฤดี แก้วพิทักษ์ . . "การประเมินความเสี่ยงและการป้องกันการเกิดโรคเบาหวานของพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา.
เย็นฤดี แก้วพิทักษ์ . "การประเมินความเสี่ยงและการป้องกันการเกิดโรคเบาหวานของพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา, . Print.
เย็นฤดี แก้วพิทักษ์ . การประเมินความเสี่ยงและการป้องกันการเกิดโรคเบาหวานของพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา; .