ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคัดเลือกและศึกษาโครงสร้างของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสมุนไพรในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ซึ่งเกิดจากเชื้อรา Colletotrichum gloeosporidides Penz.

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคัดเลือกและศึกษาโครงสร้างของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสมุนไพรในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ซึ่งเกิดจากเชื้อรา Colletotrichum gloeosporidides Penz.
นักวิจัย : ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์ . (). การคัดเลือกและศึกษาโครงสร้างของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสมุนไพรในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ซึ่งเกิดจากเชื้อรา Colletotrichum gloeosporidides Penz..
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา.
ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์ . . "การคัดเลือกและศึกษาโครงสร้างของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสมุนไพรในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ซึ่งเกิดจากเชื้อรา Colletotrichum gloeosporidides Penz.".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา.
ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์ . "การคัดเลือกและศึกษาโครงสร้างของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสมุนไพรในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ซึ่งเกิดจากเชื้อรา Colletotrichum gloeosporidides Penz.."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา, . Print.
ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์ . การคัดเลือกและศึกษาโครงสร้างของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสมุนไพรในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ซึ่งเกิดจากเชื้อรา Colletotrichum gloeosporidides Penz.. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา; .