ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคัดเลือกและการวิเคราะห์แยกชนิด Bacillus ที่ผลิตเอนไซม์โปรติเอสทนร้อนและ Lactobacillus จากน้ำนมดิบและฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคัดเลือกและการวิเคราะห์แยกชนิด Bacillus ที่ผลิตเอนไซม์โปรติเอสทนร้อนและ Lactobacillus จากน้ำนมดิบและฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย
นักวิจัย : กรรณิการ์ เสนทอง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 10
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กรรณิการ์ เสนทอง . (). การคัดเลือกและการวิเคราะห์แยกชนิด Bacillus ที่ผลิตเอนไซม์โปรติเอสทนร้อนและ Lactobacillus จากน้ำนมดิบและฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา.
กรรณิการ์ เสนทอง . . "การคัดเลือกและการวิเคราะห์แยกชนิด Bacillus ที่ผลิตเอนไซม์โปรติเอสทนร้อนและ Lactobacillus จากน้ำนมดิบและฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา.
กรรณิการ์ เสนทอง . "การคัดเลือกและการวิเคราะห์แยกชนิด Bacillus ที่ผลิตเอนไซม์โปรติเอสทนร้อนและ Lactobacillus จากน้ำนมดิบและฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา, . Print.
กรรณิการ์ เสนทอง . การคัดเลือกและการวิเคราะห์แยกชนิด Bacillus ที่ผลิตเอนไซม์โปรติเอสทนร้อนและ Lactobacillus จากน้ำนมดิบและฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา; .