ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาหัตถกรรมจักสารเตยปาหนัน กลุ่มจักสารบ้านดุหุนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาหัตถกรรมจักสารเตยปาหนัน กลุ่มจักสารบ้านดุหุนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
นักวิจัย : ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา . (2559). การอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาหัตถกรรมจักสารเตยปาหนัน กลุ่มจักสารบ้านดุหุนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน.
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา . 2559. "การอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาหัตถกรรมจักสารเตยปาหนัน กลุ่มจักสารบ้านดุหุนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน".
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา . "การอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาหัตถกรรมจักสารเตยปาหนัน กลุ่มจักสารบ้านดุหุนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน."
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2559. Print.
ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา . การอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาหัตถกรรมจักสารเตยปาหนัน กลุ่มจักสารบ้านดุหุนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน. ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2559.