ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อใช้พัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านเชิงพาณิชย์ จังหวัดพัทลุง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อใช้พัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านเชิงพาณิชย์ จังหวัดพัทลุง
นักวิจัย : ปาจรีย์ เรืองคล้าย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปาจรีย์ เรืองคล้าย . (2557). การศึกษาการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อใช้พัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านเชิงพาณิชย์ จังหวัดพัทลุง.
    พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ปาจรีย์ เรืองคล้าย . 2557. "การศึกษาการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อใช้พัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านเชิงพาณิชย์ จังหวัดพัทลุง".
    พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ปาจรีย์ เรืองคล้าย . "การศึกษาการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อใช้พัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านเชิงพาณิชย์ จังหวัดพัทลุง."
    พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2557. Print.
ปาจรีย์ เรืองคล้าย . การศึกษาการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อใช้พัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านเชิงพาณิชย์ จังหวัดพัทลุง. พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2557.