ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเก็บรักษาน้ำเชื้อปลาดุกลำพันแบบแช่เย็นและแบบแช่แข็ง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเก็บรักษาน้ำเชื้อปลาดุกลำพันแบบแช่เย็นและแบบแช่แข็ง
นักวิจัย : แจ่มจันทร์ เพชรศิริ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
แจ่มจันทร์ เพชรศิริ . (2557). การเก็บรักษาน้ำเชื้อปลาดุกลำพันแบบแช่เย็นและแบบแช่แข็ง.
    พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
แจ่มจันทร์ เพชรศิริ . 2557. "การเก็บรักษาน้ำเชื้อปลาดุกลำพันแบบแช่เย็นและแบบแช่แข็ง".
    พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
แจ่มจันทร์ เพชรศิริ . "การเก็บรักษาน้ำเชื้อปลาดุกลำพันแบบแช่เย็นและแบบแช่แข็ง."
    พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2557. Print.
แจ่มจันทร์ เพชรศิริ . การเก็บรักษาน้ำเชื้อปลาดุกลำพันแบบแช่เย็นและแบบแช่แข็ง. พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2557.