ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายสารปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายสารปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม
นักวิจัย : วิชุดา เกตุใหม่
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิชุดา เกตุใหม่ . (2557). การแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายสารปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม.
    พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
วิชุดา เกตุใหม่ . 2557. "การแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายสารปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม".
    พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
วิชุดา เกตุใหม่ . "การแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายสารปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม."
    พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2557. Print.
วิชุดา เกตุใหม่ . การแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายสารปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม. พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2557.