ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของแคโรทีนอยด์ในอาหารต่อสีตัวของปลากระแห (Barbonymus schwanenfeldii)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของแคโรทีนอยด์ในอาหารต่อสีตัวของปลากระแห (Barbonymus schwanenfeldii)
นักวิจัย : สุภฎา คีรีรัฐนิคม
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุภฎา คีรีรัฐนิคม . (2557). ผลของแคโรทีนอยด์ในอาหารต่อสีตัวของปลากระแห (Barbonymus schwanenfeldii).
    พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สุภฎา คีรีรัฐนิคม . 2557. "ผลของแคโรทีนอยด์ในอาหารต่อสีตัวของปลากระแห (Barbonymus schwanenfeldii)".
    พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สุภฎา คีรีรัฐนิคม . "ผลของแคโรทีนอยด์ในอาหารต่อสีตัวของปลากระแห (Barbonymus schwanenfeldii)."
    พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2557. Print.
สุภฎา คีรีรัฐนิคม . ผลของแคโรทีนอยด์ในอาหารต่อสีตัวของปลากระแห (Barbonymus schwanenfeldii). พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2557.