ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แผนงานวิจัย: การวิจัยพัฒนาและสาธิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานคลื่นในทะเลบริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แผนงานวิจัย: การวิจัยพัฒนาและสาธิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานคลื่นในทะเลบริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
นักวิจัย : จอมภพ แววศักดิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จอมภพ แววศักดิ์ . (2557). แผนงานวิจัย: การวิจัยพัฒนาและสาธิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานคลื่นในทะเลบริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย.
    พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
จอมภพ แววศักดิ์ . 2557. "แผนงานวิจัย: การวิจัยพัฒนาและสาธิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานคลื่นในทะเลบริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย".
    พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
จอมภพ แววศักดิ์ . "แผนงานวิจัย: การวิจัยพัฒนาและสาธิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานคลื่นในทะเลบริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย."
    พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2557. Print.
จอมภพ แววศักดิ์ . แผนงานวิจัย: การวิจัยพัฒนาและสาธิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานคลื่นในทะเลบริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย. พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2557.