ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงสายพันธุ์แบคทีเรียผลิตเซลลูเลสและสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตเซลลูเลสจากเชื้อสายพันธุ์กลาย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงสายพันธุ์แบคทีเรียผลิตเซลลูเลสและสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตเซลลูเลสจากเชื้อสายพันธุ์กลาย
นักวิจัย : กนกพร สังขรักษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กนกพร สังขรักษ์ . (2555). การปรับปรุงสายพันธุ์แบคทีเรียผลิตเซลลูเลสและสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตเซลลูเลสจากเชื้อสายพันธุ์กลาย.
    พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
กนกพร สังขรักษ์ . 2555. "การปรับปรุงสายพันธุ์แบคทีเรียผลิตเซลลูเลสและสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตเซลลูเลสจากเชื้อสายพันธุ์กลาย".
    พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
กนกพร สังขรักษ์ . "การปรับปรุงสายพันธุ์แบคทีเรียผลิตเซลลูเลสและสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตเซลลูเลสจากเชื้อสายพันธุ์กลาย."
    พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2555. Print.
กนกพร สังขรักษ์ . การปรับปรุงสายพันธุ์แบคทีเรียผลิตเซลลูเลสและสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตเซลลูเลสจากเชื้อสายพันธุ์กลาย. พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2555.