ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการประเมินโครงการ สำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการประเมินโครงการ สำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักวิจัย : ณัชชา มหปุญญานนท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณัชชา มหปุญญานนท์ . (2553). การพัฒนารูปแบบการประเมินโครงการ สำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.
    พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ณัชชา มหปุญญานนท์ . 2553. "การพัฒนารูปแบบการประเมินโครงการ สำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน".
    พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ณัชชา มหปุญญานนท์ . "การพัฒนารูปแบบการประเมินโครงการ สำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน."
    พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2553. Print.
ณัชชา มหปุญญานนท์ . การพัฒนารูปแบบการประเมินโครงการ สำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2553.