ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อจัดการสินค้าคงคลังที่ง่ายสำหรับการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์จำกัด

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อจัดการสินค้าคงคลังที่ง่ายสำหรับการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์จำกัด
นักวิจัย : อนิรุทธิ์ อัศวสกุลศร
คำค้น : Application , Development , Tablet , Computer , User , with , Limited , Literacy , Easy , to , use
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
อนิรุทธิ์ อัศวสกุลศร . (2557). การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อจัดการสินค้าคงคลังที่ง่ายสำหรับการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์จำกัด.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
อนิรุทธิ์ อัศวสกุลศร . 2557. "การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อจัดการสินค้าคงคลังที่ง่ายสำหรับการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์จำกัด".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
อนิรุทธิ์ อัศวสกุลศร . "การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อจัดการสินค้าคงคลังที่ง่ายสำหรับการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์จำกัด."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557. Print.
อนิรุทธิ์ อัศวสกุลศร . การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อจัดการสินค้าคงคลังที่ง่ายสำหรับการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์จำกัด. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2557.